Nyheter

Trafikalt grunnkurs Kjøreopplæringen Elev-app Flere nyheter

Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvingskjøre på trafikkskole eller privat, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk, og utgjør det første trinnet i opplæringen. Kurset er på 17 timer og skal gi grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. For å ta kurset må du være minst 15 år. Dersom du fra tidligere har førerkort i en annen klasse, er du fritatt for trafikalt grunnkurs.
Når kurset er fullført vil Statens vegvesen sende deg et bevis som gir deg rett til å øvingskjøre...

Les mer